Aktuelt

Aksjesparekonto fra 1. september 2017

Posted by Kirsti Armann on august 31, 2017

0
Category: Nyheter
Ordningen innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av slike verdipapirer på kontoen skattlegges ikke ved salg, men først når midlene tas ut av kontoen. På denne måten kan man reinvestere hele gevinsten uten å måtte ta høyde for skatt. Hensikten er å gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og