Standard avtalevilkår

Når oppdragsavtalen mellom et medlem i Revisorgruppen og en kunde refererer til våre standard avtalevilkår er det følgende som gjelder:

Standard vilkår for revisjonsoppdrag

Standard vilkår for regnskapsføreroppdrag

Standard vilkår for rådgivningsoppdrag

Standard databehandleravtale

Merk!
Reguleringen av våre tjenesteområder er i stadig endring med både ny revisorlov  fra 01.01.2021 og ny regnskapsførerlov under arbeid samt hvitvaskingsloven fra okt. 2018. For å unngå stadig behov for fornyelse av oppdragsavtalene har våre standard vilkår bestemmelser om at oppdatering med bakgrunn i endrede rammebetingelser kan gjøres løpende av oss uten behov for ny oppdragsavtale med eller samtykke fra våre kunder. Sidene her vil fra og med avtalerevisjonen høsten 2018 inneholde historikk på slike avtalerevisjoner.