Om oss

Rg er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Trøndelag og sørover. Gjennom vår tilstedeværelse kjenner vi til de lokale utfordringene, samtidig som vi er lett tilgjengelig for deg som kunde. Vi utfører revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde, primært for små og mellomstore bedrifter.

Nettverket til Rg gir styrke til å betjene store nasjonale kunder. Vi driver effektivt og har god kompetanse slik at vi kan gi deg den tryggheten du trenger. Vårt mål er å være nær deg som kunde og store nok sammen. Har du behov for bistand innenfor våre fagområder er du velkommen til en uforpliktende samtale.

Våre verdier er tuftet på:


Trygghet

fordi du ivaretas av erfarne revisorer med riktig kompetanse. Kundene våre skal føle seg trygge på sin egen økonomiske forvaltning og rapportering med oss på laget.

Omsorg

fordi vi bryr oss om deg som kunde og om din virksomhet. Vi skal hjelpe deg å nå dine målsettinger gjennom å være interesserte, proaktive og løsningsorienterte i vår kommunikasjon.

Tilgjengelighet

fordi vi gir deg raske og gode tilbakemeldinger og yter personlig service.

Integritet

fordi vi lever av tillit, både til våre kunder og leverandører, men ikke minst til våre kolleger.

https://www.visbrosjyre.no/rg/WebView/

Ledelse og Styre

Styret og daglig leder har en aktiv rolle i utviklingen av Rg.
Styret består av 3 partnere og en ansattrepresentant.


Lars Petter Bugge Solheim
Styreleder
+47 982 07 020
lpbs@rg.no


Rita Berntsen
Styremedlem
+47 905 06 075
rb@rg.no


Maria Therese Nordheim
Styremedlem / ansattrepresentant
+47 402 25 505
mn@rg.no


Roger Sleire
Styremedlem
+47 995 99 644
roger@rg.no


Kirsti Armann
Daglig leder
+47 928 95 954
ka@rg.noInternasjonalt samarbeid

Revisorgruppen AS er medlem av Urbach Hacker Young International Limited, et britisk selskap, og inngår i den internasjonale sammenslutningen av juridisk uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. UHY er merkenavn for det internasjonale UHY nettverket.

UHY er en verdensomspennende sammenslutning av revisjonskontorer. Gjennom vårt medlemskap i UHY, har vi tilgang på kompetanse innen revisjon samt rådgivning innen selskapsetablering og skatteregler i Europa og verden forøvrig.

Tjenestene som er beskrevet her leveres av Revisorgruppen AS eller dets medlemmer, og ikke av UHY eller et annet medlem av UHY. Verken UHY eller medlemmer i UHY har ansvar for tjenester utført av andre medlemmer.

Les mer hos UHY