Aktuelt

I denne nyhetsoppdateringen kan du bl.a. lese om næringsministerens fempunktsplan for større åpenhet om aksjeeiere, ny skattemelding for selskaper, endringer i reglene om tilleggsskatt ved lang saksbehandlingstid, ny gebyrstruktur i Les artikkel
Ettergivelse av forsinkelsesgebyret for regnskapsåret 2022 på grunn av utsatt frist for innsending av skattemelding til Skatteetaten gjelder bare hvis komplett årsregnskap er sendt til Regnskapsregisteret senest 31. august 2023. Les artikkel
Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk Les artikkel
Nye lovkrav om at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret trer i kraft fra 1. januar 2024, med gradvis innføring mellom 2024 og 2028. Les artikkel
I dette nyhetsbrevet finner du blant annet informasjon om den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Les også om reglene som gjelder for julegaver til de ansatte. En gave som Les artikkel
I 2024 (inntektsåret 2023) må alle selskaper levere skattemelding/selskapsmelding gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke lenger være mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn. Dette gjelder ikke Les artikkel
Eier- og brukstid avgjør skattemessig behandling ved salg av bolig. Et mer avventende boligmarked gjør at enkelte blir sittende med to boliger. Strekker salget ut, kan gevinst bli skattepliktig. Les videre Les artikkel
For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du Les artikkel
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige Les artikkel
I forslaget til statsbudsjett for 2024 er det relativt små endringer på skatte- og avgiftsområdet. Den ekstra arbeidsgiveravgiften på høy lønn videreføres, men innslagspunktet for beregning av ekstra arbeidsgiveravgift økes Les artikkel
Svindlere i dagens digitale hverdag blir stadig mer profesjonelle og gjennomfører stadig mer avanserte svindelkampanjer. Med nye svindelmetoder og målrettede svindelkampanjer kan det være vanskelig for virksomheter å oppdage svindelforsøk Les artikkel
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangs-verdi Les artikkel
Her kommer en oversikt over noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.  Du kan lese hele nyhetsbrevet her. Les artikkel
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 1. september, mens utbetaling Les artikkel
Firmaturer med mer enn to overnattinger har inntil nylig gjort at hele turen er blitt ansett som skattepliktig for de ansatte. Nå er det klargjort at dette kan unngås om Les artikkel
Frivillige lag og foreninger kan få kompensert merverdiavgiften de har betalt på kjøp av varer og tjenester. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet og administreres av Lotteri- og stiftelses tilsynet. Det Les artikkel
I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslås det blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører. Strømstøtten forlenges ut 2024 og fra og med september 2023 skal Les artikkel
Revisorer, regnskapsførere og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter. Les videre her. Les artikkel
Det er nok en gang tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022. Les nyhetsbrevet Les artikkel
I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter. Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert Les artikkel