Aktuelt

Revidert Nasjonalbudsjett 2019

Posted by Kirsti Armann on mai 15, 2019

0
Category: Uncategorized
14. mai la Regjeringen frem forslag til skatte- og avgiftsendringer i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Generelt var det få endringer av betydning på skatteområdet, men litt større nyheter på avgiftsområdet. Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker Regjeringen forslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrift og bøker fra 1. juli 2019. Forslaget er begrunnet med et ønske om lik behandling av trykte og elektroniske tidsskift og bøker, og tar sikte

Statsbudsjettet 2019

Posted by Are Walberg on oktober 15, 2018

0
Category: Nyheter
Skattesatsen reduseres til 22 % for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018. I tillegg til satsreduksjonen kan nevnes endringer i rentebegrensningsreglene og plikt for arbeidsgiver til å innberette tips. Økningen i sukkeravgiften som ble gjennomført i 2017 reverseres og flypassasjeravgiften økes for reiser ut av Europa fra 1. april 2019. Det foreslås ingen lovfesting av gjennomskjæringsregelen i statsbudsjettet. Det foreslås heller ingen endringer i

Revisorgruppen vokser igjen!

Posted by Kirsti Armann on september 28, 2018

0
Category: Uncategorized
Hverven Revisjon AS har fra 01.09.2018 inngått avtale om medlemskap i Revisorgruppen. De holder til på Hverven på Ringerike utenfor Hønefoss og er 20 ansatte. Hverven Revisjon AS startet i 1997 og står sterkt i det lokale næringsmiljøet. De jobber primært med små og mellomstore bedrifter som handel, entreprenører, industri, behandlingsinstitusjoner, tjenesteytende næring, eiendoms- og investeringsselskaper på Ringerike, Hole og Jevnaker.
Merkostnad En skattefri dekning av kostutgifter på reise forutsetter at arbeidstaker er påført en merkostnad. Dette er avgjørende for at utgiftsdekningen ikke behandles som skattemessig fordel, eller som dekning av en privat utgift. Utgifter til mat på reise i forbindelse med utførelse av arbeidet, gir i seg selv ikke rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver. Dette er utgifter som en arbeidstaker vil ha uansett og uavhengig av hvor arbeidet utføres. Det må være snakk om
Ny personopplysningslov er gjeldende fra 25. mai 2018. Hva må din bedrift ha på plass innen fristen? Revisorgruppen Møre arrangerer gratis frokostseminar om ny personopplysningslov onsdag 11. april.