Aktuelt

Skattemeldingen 2020 – kompensasjonsordningene I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over Les artikkel
Finansdepartementet har fastsatt at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist fra 31. mai til 20. august 2021 for skattemeldingen for 2020.  Ta gjerne kontakt med din revisor hvis du Les artikkel
Lønnsstøtteordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 11. mars. Før dette skal det fastsettes forskrifter og publiseres veiledning Les artikkel
Kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes fra 80 til 85 prosent. Næringsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften til kompensasjonsordning-2: Fristen for å sende inn søknad om tilskudd for alle perioder Les artikkel
Gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Les mer her ; Les artikkel
Du er selv ansvarlig for å sjekke opplysningene i skattemeldingen. En enkel kontroll kan være som «å plukke penger på gaten». Feil som ville gitt deg lavere inntekt, er kanskje Les artikkel
Har selskapet ditt levert årsregnskapet for 2019 for sent og blitt ilagt forsinkelsesgebyr? Da kan du søke om fritak, og Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak Les artikkel

12februar

Nytt fra Revisor

Ny runde med kompensasjon for faste utgifter I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel Les artikkel
Skatte- og avgiftsendringer i 2021 I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En Les artikkel
Budsjettavtalen 1.12.2020 mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet. Noen av de tidligere fremsatte forslagene ble det ikke noe av og andre forslag Les artikkel

10desember

Nytt fra Revisor

Støtteordningene som fortsatt gjelder : Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I dette nyhetsbrevet gir vi Les artikkel
Offentlig virksomhet og næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet, skal selv beregne merverdiavgift. Denne bestemmelsen er det mange som glemmer eller ikke er klar over.    Les mer om dette i Les artikkel
Innleie er stort sett både lovlig og uproblematisk, men ikke helt sjelden skjer innleie på sviktende grunnlag eller med bakgrunn i mangelfulle vurderinger. Fallgruvene knytter seg tidvis til vilkårene for Les artikkel
Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi Les artikkel
Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene. Konkret innebærer endringene dette for hhv. sykepenge-, omsorgspenge- og dagpengeordningen. Les Les artikkel
Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021 I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver. Les mer her   Les artikkel
Artikkelen omtaler en ordning som gjør at personer og virksomheter som har betalingsproblemer som følge av koronaepidemien, kan søke om en kortvarig betalingsutsettelse på de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen Les artikkel
I denne artikkelen  fra Revisorforeningen, kan du lese mer om at det ikke bare er å bestemme at arbeidstakerne skal ha hjemmekontor. Arbeidsgivere må ta hensyn til mange regler når Les artikkel
Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september.  Les artikkel
I nyhetsbrevet på denne linken fra Revisorforeningen, finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at Les artikkel