Aktuelt

Det har skjedd en endring i hvordan vi jobber og i større grad nå enn før pandemien velger mange en jobb løsning der de veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det Les artikkel
Det er fortsatt ikke for sent å redusere skatten for inntektsåret 2021. I denne artikkelen har vi samlet noen nyttige tips. Snakk med arbeidsgiver. Fra 2021 økte beløpet for skattefrie Les artikkel

15oktober

Nytt fra Revisor

Denne gangen er det kommentarer til Statsbudsjettet 2022 som omtales. I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslås det blant annet lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift Les artikkel
Et taktskifte for grønn omstilling Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, Les artikkel

07september

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du oversikt over en del regelendringer som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter. Du er velkommen til Les artikkel
Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan Les artikkel
I dette nyhetsbrevet ser vi på SkatteFUNN-søknaden og på frivillige organisasjoners mulighet for å søke om momskompensasjon. Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket Les artikkel
De fleste lønnstakere og pensjonister leverer skattemeldingen i nytt format. For næringsdrivende og selskaper innføres den nye skattemeldingen gradvis frem til 2024. Les mer her ; Les artikkel
Fra 2021 ble grensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt fra 2000 til 5000 kroner pr år. Kravet om at gaven må gis som en generell ordning, ble også opphevet. Les artikkel
Revidert nasjonalbudsjett 2021  I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved Les artikkel
Lønnsstøtteordningen trådte i kraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021.  Denne er nå forlenget ut august. Søknadsportalen åpnet 3. mai.  Har du spørsmål rundt dette, Les artikkel
Skattemeldingen 2020 – kompensasjonsordningene I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over Les artikkel
Finansdepartementet har fastsatt at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist fra 31. mai til 20. august 2021 for skattemeldingen for 2020.  Ta gjerne kontakt med din revisor hvis du Les artikkel
Lønnsstøtteordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 11. mars. Før dette skal det fastsettes forskrifter og publiseres veiledning Les artikkel
Kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes fra 80 til 85 prosent. Næringsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften til kompensasjonsordning-2: Fristen for å sende inn søknad om tilskudd for alle perioder Les artikkel
Gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Les mer her ; Les artikkel
Du er selv ansvarlig for å sjekke opplysningene i skattemeldingen. En enkel kontroll kan være som «å plukke penger på gaten». Feil som ville gitt deg lavere inntekt, er kanskje Les artikkel
Har selskapet ditt levert årsregnskapet for 2019 for sent og blitt ilagt forsinkelsesgebyr? Da kan du søke om fritak, og Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak Les artikkel

12februar

Nytt fra Revisor

Ny runde med kompensasjon for faste utgifter I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel Les artikkel
Skatte- og avgiftsendringer i 2021 I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En Les artikkel