Aktuelt

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi Les artikkel
Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene. Konkret innebærer endringene dette for hhv. sykepenge-, omsorgspenge- og dagpengeordningen. Les Les artikkel
Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021 I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver. Les mer her   Les artikkel
Artikkelen omtaler en ordning som gjør at personer og virksomheter som har betalingsproblemer som følge av koronaepidemien, kan søke om en kortvarig betalingsutsettelse på de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen Les artikkel
I denne artikkelen  fra Revisorforeningen, kan du lese mer om at det ikke bare er å bestemme at arbeidstakerne skal ha hjemmekontor. Arbeidsgivere må ta hensyn til mange regler når Les artikkel
Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september.  Les artikkel
I nyhetsbrevet på denne linken fra Revisorforeningen, finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at Les artikkel
Koronakrisen medfører store og uoversiktlige konsekvenser for samfunnet, for bedrifter og enkeltpersoner. Hvilke tiltak er egentlig vedtatt og hvilke tiltak er fortsatt på forslagsstadiet? Når settes tiltakene i kraft og Les artikkel
I nyhetsbrevet fra Revisorforeningen denne gang,  finner du oppdatert informasjon om endringene i den statlige kompensasjonsordningen samt noen endringer som gjelder permitteringer og forskjellige ytelser fra NAV. Foretak som har Les artikkel
I nyhetsbrevet  fra Revisorforeningen på denne linken kan du  lese om forslagene i revidert nasjonalbudsjett samtidig som du får noen råd når det gjelder den statlige kompensasjonsordningen. Ved å søke Les artikkel
  Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett. Mange av forslagene er tiltak for å møte de økonomiske virkningene av virusutbruddet. Flere av forslagene er oppfølging av Les artikkel
Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke om tilskudd fra lørdag 18. april på kompensasjonsordning.no. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra mandag 20. april. Tilskuddet Les artikkel
Revisorforeningen er blant dem som har trykket sterkest på for å få til en slik utsettelse. – Det er svært gode nyheter at Finansdepartementet har tatt våre mange innspill til etterretning Les artikkel
Stortinget sluttet seg den 7. april  til hovedlinjene i regjeringens forslag til kontantstøtte for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes Les artikkel
Forskriftene som regulerer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. Stortinget vedtok forrige uke kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett. Kulturdepartementet har nå forskriftene Les artikkel
I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres. Regjeringen og Stortinget har i ukene etter at koronakrisen Les artikkel
Koronapandemien har i løpet av kort tid skapt store utfordringer for mange privatpersoner og virksomheter. I den utfordrende tiden vi er inne i, er det helt essensielt at virksomhetens ledelse Les artikkel
Vi er alle berørt av Koronapandemien. For å begrense skadevirkningene av koronapandemien for privatpersoner og virksomheter har myndighetene vedtatt flere kompenserende tiltak, og flere ordninger er under utarbeidelse. Tiltakene er Les artikkel
I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres. Regjeringen og Stortinget har i ukene etter at koronakrisen Les artikkel
Regjeringen arbeider aktivt med å fremme tiltakspakker for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen. mars 2020 ble Stortinget enige om blant annet disse tiltakene: Tiltak for bransjer Les artikkel