Aktuelt

De fleste lønnstakere og pensjonister leverer skattemeldingen i nytt format. For næringsdrivende og selskaper innføres den nye skattemeldingen gradvis frem til 2024. Les mer her ; Les artikkel
Fra 2021 ble grensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt fra 2000 til 5000 kroner pr år. Kravet om at gaven må gis som en generell ordning, ble også opphevet. Les artikkel
Revidert nasjonalbudsjett 2021  I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved Les artikkel
Lønnsstøtteordningen trådte i kraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021.  Denne er nå forlenget ut august. Søknadsportalen åpnet 3. mai.  Har du spørsmål rundt dette, Les artikkel
Skattemeldingen 2020 – kompensasjonsordningene I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over Les artikkel
Finansdepartementet har fastsatt at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist fra 31. mai til 20. august 2021 for skattemeldingen for 2020.  Ta gjerne kontakt med din revisor hvis du Les artikkel
Lønnsstøtteordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 11. mars. Før dette skal det fastsettes forskrifter og publiseres veiledning Les artikkel
Kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes fra 80 til 85 prosent. Næringsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften til kompensasjonsordning-2: Fristen for å sende inn søknad om tilskudd for alle perioder Les artikkel
Gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Les mer her ; Les artikkel
Du er selv ansvarlig for å sjekke opplysningene i skattemeldingen. En enkel kontroll kan være som «å plukke penger på gaten». Feil som ville gitt deg lavere inntekt, er kanskje Les artikkel
Har selskapet ditt levert årsregnskapet for 2019 for sent og blitt ilagt forsinkelsesgebyr? Da kan du søke om fritak, og Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak Les artikkel

12februar

Nytt fra Revisor

Ny runde med kompensasjon for faste utgifter I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel Les artikkel
Skatte- og avgiftsendringer i 2021 I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En Les artikkel
Budsjettavtalen 1.12.2020 mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet. Noen av de tidligere fremsatte forslagene ble det ikke noe av og andre forslag Les artikkel

10desember

Nytt fra Revisor

Støtteordningene som fortsatt gjelder : Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I dette nyhetsbrevet gir vi Les artikkel
Offentlig virksomhet og næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet, skal selv beregne merverdiavgift. Denne bestemmelsen er det mange som glemmer eller ikke er klar over.    Les mer om dette i Les artikkel
Innleie er stort sett både lovlig og uproblematisk, men ikke helt sjelden skjer innleie på sviktende grunnlag eller med bakgrunn i mangelfulle vurderinger. Fallgruvene knytter seg tidvis til vilkårene for Les artikkel
Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi Les artikkel
Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene. Konkret innebærer endringene dette for hhv. sykepenge-, omsorgspenge- og dagpengeordningen. Les Les artikkel
Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021 I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver. Les mer her   Les artikkel