Aktuelt

Revisorgruppen vokser!

Posted by Kirsti Armann on februar 12, 2018

0
Category: Uncategorized
Lokal Revisjon AS har fra 01.01.2018 inngått avtale om medlemskap i Revisorgruppen.  Lokal Revisjon AS holder til på Hamar med avdelingskontor i Brumunddal og Moelv. De er totalt 9 ansatte og jobber primært med små og mellomstore bedrifter, stiftelser og organisasjoner i Hedmark og Oppland.
Ved avvikling av virksomhet og konkurs blir det ofte spørsmål om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge. Regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4 skal som hovedregel oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt (med noen få unntak hvor oppbevaringstiden er ti år). Regnskapsmateriale som nevnt i nr. 5 til 8 skal oppbevares i tre år og seks måneder. Det er ikke gitt et generelt unntak i
Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. Les mer på Regnskap Norge sine sider

Endringer i regnskapsloven er vedtatt

Posted by Are Walberg on januar 15, 2018

0
Category: Nyheter
I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og bortfall av krav i aksjelovene til åpningsbalanser. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere. Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om

Statsbudsjettet 2018 – budsjettforlik

Posted by Kirsti Armann on november 23, 2017

0
Category: Uncategorized
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble fremlagt torsdag 12.10.2017. Venstre og KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp ble onsdag 22.11.2017 enige om et budsjettforlik. Endring på skatte- og avgiftsområdet i forliket: Det blir fortsatt rabatt i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil, men rabatten reduseres fra 50% til 40%. Det blir likevel ingen engangsavgift for el-biler. Engangsavgiften skal legges om til å legge mer vekt på utslipp (redusert vektkomponent). CO2-avgiften på bensin og diesel