Aktuelt

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 1. september, mens utbetaling Les artikkel
Firmaturer med mer enn to overnattinger har inntil nylig gjort at hele turen er blitt ansett som skattepliktig for de ansatte. Nå er det klargjort at dette kan unngås om Les artikkel
Frivillige lag og foreninger kan få kompensert merverdiavgiften de har betalt på kjøp av varer og tjenester. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet og administreres av Lotteri- og stiftelses tilsynet. Det Les artikkel
I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslås det blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører. Strømstøtten forlenges ut 2024 og fra og med september 2023 skal Les artikkel
Revisorer, regnskapsførere og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter. Les videre her. Les artikkel
Det er nok en gang tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022. Les nyhetsbrevet Les artikkel
I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter. Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert Les artikkel
Det siste året har vært preget av flere endringer innen arbeidsretten, og det er både foreslått og vedtatt ytterligere presiseringer og nye regler. Endringene er blant annet begrunnet ut fra Les artikkel
Artikkelen handler om at skattemeldingen i stor grad er ferdig utfylt, men at feil likevel kan forekomme og at det kan være opplysninger som ikke automatisk kommer med. Du er Les artikkel
I denne nyhetsoppdateringen fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene for 2023 og at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter nå Les artikkel
Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk Les artikkel
I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023. Skatt og avgift i budsjettforliket Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt Les artikkel
Du kan motta skattefrie gaver i arbeidsforhold for 5000 kroner pr. år. Har du flere arbeidsgivere, kan du motta tilsvarende beløp fra disse. Beløpet på 5000 kroner gjelder det generelle Les artikkel
Alle vet at tillit er gull – og at mistillit og usikkerhet kan være ødeleggende for relasjoner og for business. Revisors jobb er å eliminere usikkerhet og skape trygghet. Formålet Les artikkel
For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du Les artikkel
Omfattende svindelforsøk oppdaget de siste dagene spesielt rettet mot bedrifter som nylig har registrert  bytte av revisor eller andre selskapskunngjøringer i  Brønnøysundregistrene.   De kriminelle plukker opp på kunngjøringer om revisorbytte, eller andre selskapsendringer. De Les artikkel
I dag la Regjerningen fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2023. Nedenfor kan du lese om de vesentligste forslag til endringer i skatt og avgifter som ble lagt fram. Inntektsskatt: Les artikkel
Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Regjeringen Les artikkel
Eier du en fritidseiendom som på skattemeldingen er oppført som sekundærbolig? Da betaler du mye høyere formuesskatt enn om eiendommen hadde vært klassifisert som en fritidseiendom. Er ikke sekundærboligen lenger Les artikkel
Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år. Les om alle regelendringene her; Les artikkel