Aktuelt

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022. Arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid. I tillegg er det Les artikkel
Generalforsamlingen i et aksjeselskap I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Vi ser på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling og reglene Les artikkel
I desember 2021 ble NRS 8 endret som følge av reduksjonen i notekravene for små foretak som trådte i kraft i regnskapsloven 1. juli 2021. Disse endringene gjelder for årsregnskap Les artikkel

14februar

Nytt fra revisor

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å Les artikkel
Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022. Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022. De nye reglene innebærer blant Les artikkel
Kompensasjonsordningen forlenges ut januar 2022 med månedlige søknader fra november 2021. Det åpnes for søknader for november og desember i slutten av januar. Det gis kompensasjon for tapt varelager for Les artikkel
Skatt- og avgiftsendringer ─ andre regelverksendringer i 2022 I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk Les artikkel
I pressekonferanse 14. desember 2021 varsler regjeringen flere nye økonomiske støttetiltak i tillegg til de som allerede er varslet. Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Les artikkel
Det har skjedd en endring i hvordan vi jobber og i større grad nå enn før pandemien velger mange en jobb løsning der de veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det Les artikkel
Det er fortsatt ikke for sent å redusere skatten for inntektsåret 2021. I denne artikkelen har vi samlet noen nyttige tips. Snakk med arbeidsgiver. Fra 2021 økte beløpet for skattefrie Les artikkel

15oktober

Nytt fra Revisor

Denne gangen er det kommentarer til Statsbudsjettet 2022 som omtales. I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslås det blant annet lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift Les artikkel
Et taktskifte for grønn omstilling Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, Les artikkel

07september

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du oversikt over en del regelendringer som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter. Du er velkommen til Les artikkel
Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan Les artikkel
I dette nyhetsbrevet ser vi på SkatteFUNN-søknaden og på frivillige organisasjoners mulighet for å søke om momskompensasjon. Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket Les artikkel
De fleste lønnstakere og pensjonister leverer skattemeldingen i nytt format. For næringsdrivende og selskaper innføres den nye skattemeldingen gradvis frem til 2024. Les mer her ; Les artikkel
Fra 2021 ble grensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt fra 2000 til 5000 kroner pr år. Kravet om at gaven må gis som en generell ordning, ble også opphevet. Les artikkel
Revidert nasjonalbudsjett 2021  I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved Les artikkel
Lønnsstøtteordningen trådte i kraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021.  Denne er nå forlenget ut august. Søknadsportalen åpnet 3. mai.  Har du spørsmål rundt dette, Les artikkel
Skattemeldingen 2020 – kompensasjonsordningene I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over Les artikkel