Nytt fra revisor – Momskompensasjon på varer og tjenester og nytt for SkatteFUNN -søkere

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 1. september, mens utbetaling skjer i midten av desember.

Høsten 2023 får SkatteFUNN-ordningen nytt søknadssystem med enkelte endringer. De som søker SkatteFUNN i 2023, kan levere i nåværende system innen garantifristen 1. september.

Les videre her.