Revisjon

Vår uavhengighet gir deg trygghet. Her er noe av vårt tjenestespekter:

LOVBESTEMT REVISJON
Er kjernen i vår virksomhet. Vår revisjonsberetning gir deg trygghet på det årsregnskapet du avlegger.
ATTESTASJONSTJENESTER
Vi utfører mange forskjellige former for attestasjonstjenester overfor tredjepart. De vanligste er knyttet til SkatteFunn, offentlige tilskudd, avviklingsregnskap, m.m.
FORENKLET REVISJON
Er gjennomgang av deler av regnskapet der vi avtaler kontrollhandlinger etter avtale med deg som kunde.

Rådgivning

De beste løsninger finner vi sammen og ved at du som kunde involverer oss tidlig i de ulike prosessene. Vi har omfattende erfaring og kompetanse innenfor skatterett, avgiftsrett, selskapsrett m.m. Vi gir verdifulle og trygge råd til din virksomhet innenfor flere områder:

SKATT OG AVGIFT
Vi har lang erfaring med å hjelpe våre kunder i å utrede skatte- og avgiftsmessige problemstillinger.
OMORGANISERING
Med omfattende erfaring og kompetanse innenfor skatt, avgift og selskapsrett, vil vi kunne bidra med verdifulle råd i forbindelse med omorganiseringer som innebærer fusjon, fisjon, omdanninger, etc.
GENERASJONSSKIFTE
Generasjonsskifter handler om menneskelige relasjoner. Oppleves prosessen rettferdig, vil det redusere potensielle konflikter. Vi kan være en god samtalepartner i en slik prosess.
DUE DILIGENCE
Vi har omfattende erfaring med finansiell og skattemessig due diligence. Dette er ofte ønsket i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.
INTERNKONTROLL
Internkontroll er viktig og dermed også gode interne kontrollrutiner. Vi har lang erfaring med å hjelpe bedrifter å etablere disse, og vet hva som fungerer.
ØKONOMISTYRING
Vi har god kompetanse innenfor økonomisk og selskapsrettslig regelverk og kan gi deg veiledning om tidsriktig informasjon, eller med å utføre din rolle i styresammenheng.
MANAGEMENT FOR HIRE
Dersom din virksomhet trenger en økonomileder vil vi kunne bistå deg for kortere engasjement.

Regnskap

Rg tilbyr ulike regnskapstjenester, oppsetting av årsregnskap og utfylling av ligningspapirer som en del av rådgivningen.

ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSOPPGAVER
Vi bistår ofte med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer i tilfeller der selskap ønsker å føre regnskapene selv.
LØPENDE BOKFØRING
Vi utfører løpende bokføring for alle typer virksomheter. Med moderne regnskapssystemer muliggjør vi effektiv registrering og rapportering.
Ta kontakt

 

I tillegg har vi egne regnskapsselskap Rg Regnskap som er lokalisert flere steder i Norge og kan bistå deg med alle typer regnskapstjenester.

Ta kontakt – vi ser fram til å høre fra deg.
Hovedkontor: 23 20 49 00

Rg Kart- hvor finner du Rg