Nytt fra revisor – Endringer i arbeidsmiljøloven

Det siste året har vært preget av flere endringer innen arbeidsretten, og det er både foreslått og vedtatt ytterligere presiseringer og nye regler.

Endringene er blant annet begrunnet ut fra regjeringens målsetning om å øke faste, direkte heltidsansettelser mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

For mange arbeidsgivere innebærer de vedtatte endringene at virksomheter må revurdere hvordan de skal organisere og tilknytte seg arbeidskraft.

Her vil vi gi en oversikt over de viktigste vedtatte endringene, og hvordan arbeidsgivere bør innrette seg. Ønsker du å lese mer, finner du det her;