Nytt fra Revisor – Skatt – avgift – arbeidsliv

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.

Skatt og avgift i budsjettforliket

Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket. I tillegg kommer høyere verdsettelse av sekundærbolig og dyre primærboliger.

Har du lyst å lese mer, finner du hele nyhetsbrevet her