Julegaver til ansatte

Du kan motta skattefrie gaver i arbeidsforhold for 5000 kroner pr. år. Har du flere arbeidsgivere, kan du motta tilsvarende beløp fra disse.

Beløpet på 5000 kroner gjelder det generelle gavebeløpet som du kan motta hvert år og som arbeidsgiver kan gi uten at det er en spesiell anledning. I tillegg kan du få skattefrie gaver etter andre regler som ved jubileum mv. Gaver utover beløpsgrensene er kun skattepliktige for den delen som overstiger grensene.
Gavene kan ikke være kontanter, men må være en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med naturalytelser. Det samme gjelder dersom den ansatte leverer kvittering for kjøp til arbeids-giveren og får refundert beløpet.  Les videre her.