Nytt fra revisor – Aksjeselskapets generalforsamling og andre nyheter

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter.

Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, noe som for de fleste aksjeselskapene betyr at den må avholdes innen 30. juni. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. I løpet av det siste året har det ikke vært endringer i reglene for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap.
Regelendringer bare gjeldende for allmennaksjeselskaper (ASA-er) eller selskaper med VPS-registrerte aksjer, omtales ikke her.  Les mer om generalforsamlingen og andre nyheter her