Nytt fra revisor – Sjekk skattemeldingen!

Artikkelen handler om at skattemeldingen i stor grad er ferdig utfylt, men at feil likevel kan forekomme og at det kan være opplysninger som ikke automatisk kommer med. Du er selv ansvarlig for å sjekke opplysningene og inntekt og formue som ikke har kommet med, kan gi deg tilleggsskatt. På den annen side har du kanskje rett på fradrag som ikke har kommet med, og da kan du ha penger til gode. Les hele artikkelen her.