Statsbudsjettet for 2024

I forslaget til statsbudsjett for 2024 er det relativt små endringer på skatte- og avgiftsområdet. Den ekstra arbeidsgiveravgiften på høy lønn videreføres, men innslagspunktet for beregning av ekstra arbeidsgiveravgift økes fra 750 000 til 850 000 kroner. Skattlegging av privat konsum i selskap («Monsterskatten») utsettes til 2025. På avgiftssiden gis elektroniske aviser anledning til å ha et større innhold av levende bilder og lyd enn tidligere. Det foreslås innført 35 % grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Les videre her.