Aktuelt

Ny personopplysningslov er gjeldende fra 25. mai 2018. Hva må din bedrift ha på plass innen fristen? Revisorgruppen Østfold arrangerer gratis frokosseminar om ny personopplysningslov tirsdag 12. desember. Velkommen.
Ny personopplysningslov er gjeldende fra 25. mai 2018. Hva må din bedrift ha på plass innen fristen? Revisorgruppen Oslo AS og Revisorgruppen Akershus – Mæland & Østbye, arrangerer gratis frokostseminar om ny personopplysningslov torsdag 30. november. Velkommen.

Forslag til statsbudsjett 2018

Posted by Kirsti Armann on september 1, 2017

0
Category: Nyheter
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble fremlagt torsdag 12.10.17. Forslaget skal nå behandles i Stortinget og vil bli sannsynligvis bli vedtatt (med eventuelle endringer) før jul. Budsjettet er preget av at vi er i et valgår og det er ikke store overraskelser eller store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Skatteforliket som ble vedtatt i 2016 videreføres i stor grad også i dette budsjettet. Her følger kortversjonen av endringene på skatte- og avgiftsområdet. Mer opplysninger og detaljer

Aksjesparekonto fra 1. september 2017

Posted by Kirsti Armann on august 31, 2017

0
Category: Nyheter
Ordningen innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av slike verdipapirer på kontoen skattlegges ikke ved salg, men først når midlene tas ut av kontoen. På denne måten kan man reinvestere hele gevinsten uten å måtte ta høyde for skatt. Hensikten er å gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og