Skattemelding og opplysningsplikt

Når du leverer skattemeldingen, må du tenke gjennom din eller selskapets opplysningsplikt. Det gjelder særlig der det er kompliserte skatteforhold eller det skjer enkeltstående hendelser hvor det kan være tvil om skattemessig behandling.

Oppnår du en skattefordel som følge av brudd på opplysningsplikten, risikerer du tilleggsskatt.

Skatteforvaltningsloven stiller krav om at den som leverer skattemeldingen, skal gi riktige og fullstendige opplysninger. Skattyter skal opptre aktsomt og lojalt slik at skatteplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og har plikt til å varsle skattemyndighetene om feil. Les hele nyhetsbrevet her ;