Forbered deg på ny skattemelding for alle selskaper

I 2024 (inntektsåret 2023) må alle selskaper levere skattemelding/selskapsmelding gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke lenger være mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn. Dette gjelder ikke bare aksjeselskaper som skal levere skattemelding, men også selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) som skal levere selskapsmelding.

At skattemeldingen/selskapsmeldingen skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem gjelder også selskaper som fører regnskapet selv og selskaper som ikke har revisjon av årsregnskapet.

For alle næringsdrivende som allerede bruker regnskaps- eller års-oppgjørsprogram, vil endringen ha få konsekvenser. Regnskaps- og årsoppgjørsprogramleverandørene som tilbyr innsending av skattemelding, vil gjøre de tilpasningene som er nødvendige. Første forberedelse er derfor å gå til anskaffelse av et slikt regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eventuelt å ta kontakt med en statsautorisert regn-skapsfører eller statsautorisert revisor. Les videre her.