Mulige tilpasninger ved salg av bolig

Eier- og brukstid avgjør skattemessig behandling ved salg av bolig. Et mer avventende boligmarked gjør at enkelte blir sittende med to boliger. Strekker salget ut, kan gevinst bli skattepliktig. Les videre i artikkelen her.