Revidert nasjonalbudsjett 2023

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslås det blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører. Strømstøtten forlenges ut 2024 og fra og med september 2023 skal den basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt. Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft utsettes med virkning fra og med inntektsåret 2024. Les videre her