Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også.

En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2023 og 2024 finnes på regjeringens nettsider.  Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for disse årene.

Ønsker du å lese mer, finner du det her;