Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger kan få kompensert merverdiavgiften de har betalt på kjøp av varer og tjenester. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet og administreres av Lotteri- og stiftelses tilsynet. Det åpnes for søknader i april og søknadsfristen er 1. september. Utbetaling skjer i midten av desember. Les videre her.