Nytt fra revisor – Sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift

I denne nyhetsoppdateringen fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene for 2023 og at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter nå kan tas hensyn til andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Det foreslås også en endring i folketrygdloven slik at leger i enkelte tilfeller kan gi sykmelding etter e-konsultasjon. Les hele nyhetsbrevet her.