Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023 finnes på regjeringens nettsider. Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for disse årene . Ønsker du å lese hele nyhetsbrevet, finner du det her.