Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers
private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast
eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en
eller flere aksjonærer. Regjeringen har derfor sendt på høring
et forslag til nye skatteregler som i praksis vil virke som en
«stopp-regel» mot at selskaper foretar slike investeringer
i fast eiendom samt fly og helikopter.  Her kan du lese mer om dette