Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig

Eier du en fritidseiendom som på skattemeldingen er oppført som sekundærbolig? Da betaler du mye høyere formuesskatt enn om eiendommen hadde vært klassifisert som en fritidseiendom. Er ikke sekundærboligen lenger egnet til bruk som helårsbolig, kan du imidlertid sende inn en endringsmelding der du ber skatteetaten om en omklassifisering fra sekundærbolig til fritidseiendom. Vil du vite mer, les her