Momskompensasjon og SkatteFUNN

Dette nyhetsbrevet tar for seg hvordan frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Vi ser også på søknadsprosessen for virksomheter som kan få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen.
Ønsker du å lese mer, finner du hele nyhetsbrevet her;