Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dette nyhetsbrevet omtales noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022 samt noen andre nyheter som kan være av interesse for deg som er næringsdrivende.
Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022.  Du kan lese mer om de aktuelle temaene her;