Alle hadde hatt godt av en revisor iblant!

Litt ekstra veiledning og kontroll har aldri skadet noen, og det er derfor vi har revisorer. Ikke for å stanse  «tjuvstartere», avsløre konspirasjonsteorier eller korrekturlese låttitler, men for å sikre at bedrifter og organisasjoner rapporterer korrekt og er til å stole på. Her kan du lese mer om hva vi gjør og hvordan vi arbeider.

Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon sikrer at regnskapet og annen informasjon er til å stole på. Revisor sørger også for at lover og regler følges, og at det er god organisering av virksomhetene.

Revisjon regnes som en av bærebjelkene i det norske tillitssamfunnet. Hovedformålet med revisjon er å bidra til tillit og skape trygghet. Et viktig formål er å avdekke feil og juks.

I lovverket slås det fast at revisor er allmennhetens tillitsperson.

I det ligger det at revisor skal være uavhengig av den som revideres, og bidra til å sikre at de som bruker informasjonen, kan stole på den.

Revisjon verner om tillits- og velferdssamfunnet

Verden er blitt mindre. Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet øker i omfang og blir stadig mer sofistikert. Det truer våre verdier og utfordrer tillits- og velferdssamfunnet vårt.  Uavhengig revisjon er derfor i dag viktigere enn noen gang.