Slik klager du på skatteoppgjøret

I de fleste tilfellene kan du selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene. Dette gjelder selv om leveringsfristen er passert, og selv om du har fått skatteoppgjøret.

Hvis du oppdager feil i skattemeldin­gen, kan du fortsatt endre skattemel­dingen og sende den inn på nytt. Det kan f.eks. være at du har fått nye opp­lysninger fra arbeidsgiver eller banker, eller du har oppdaget at du har rett på et fradrag du opprinnelig ikke hadde ført opp.  Les videre her.