Kategori: Uncategorized

Verdien av revisjon

Alle vet at tillit er gull – og at mistillit og usikkerhet kan være ødeleggende for relasjoner og for business. Revisors jobb er å eliminere usikkerhet og skape trygghet. Formålet … Les mer » «Verdien av revisjon»

Nytt fra Revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du … Les mer » «Nytt fra Revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!»

Det advares mot omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor

Omfattende svindelforsøk oppdaget de siste dagene spesielt rettet mot bedrifter som nylig har registrert  bytte av revisor eller andre selskapskunngjøringer i  Brønnøysundregistrene.   De kriminelle plukker opp på kunngjøringer om revisorbytte, eller andre selskapsendringer. De … Les mer » «Det advares mot omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor»

Statsbudsjettet 2023 – Forslag til endringer i skatt og avgifter

I dag la Regjerningen fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2023. Nedenfor kan du lese om de vesentligste forslag til endringer i skatt og avgifter som ble lagt fram. Inntektsskatt: … Les mer » «Statsbudsjettet 2023 – Forslag til endringer i skatt og avgifter»

Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Regjeringen … Les mer » «Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper»

Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig

Eier du en fritidseiendom som på skattemeldingen er oppført som sekundærbolig? Da betaler du mye høyere formuesskatt enn om eiendommen hadde vært klassifisert som en fritidseiendom. Er ikke sekundærboligen lenger … Les mer » «Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig»

Nytt fra revisor

Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år. Les om alle regelendringene her;

Momskompensasjon og SkatteFUNN

Dette nyhetsbrevet tar for seg hvordan frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Vi ser også på søknadsprosessen for … Les mer » «Momskompensasjon og SkatteFUNN»

Slik klager du på skatteoppgjøret

I de fleste tilfellene kan du selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene. Dette gjelder selv om leveringsfristen er passert, og selv om du har fått skatteoppgjøret. Hvis du … Les mer » «Slik klager du på skatteoppgjøret»

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dette nyhetsbrevet omtales noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022 samt noen andre nyheter som kan være av interesse for deg som er næringsdrivende. Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, … Les mer » «Revidert nasjonalbudsjett 2022»

Nytt fra Revisor

Skattemeldingen for 2021 I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021. Dette gjelder både for lønnstakere og pensjonister samt personlig næringsdrivende … Les mer » «Nytt fra Revisor»

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant!

Litt ekstra veiledning og kontroll har aldri skadet noen, og det er derfor vi har revisorer. Ikke for å stanse  «tjuvstartere», avsløre konspirasjonsteorier eller korrekturlese låttitler, men for å sikre … Les mer » «Alle hadde hatt godt av en revisor iblant!»

Nye regler for hjemmekontor

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022. Arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid. I tillegg er det … Les mer » «Nye regler for hjemmekontor»

Nytt fra revisor

Generalforsamlingen i et aksjeselskap I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Vi ser på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling og reglene … Les mer » «Nytt fra revisor»

Oppdatert regnskapsstandard for små foretak

I desember 2021 ble NRS 8 endret som følge av reduksjonen i notekravene for små foretak som trådte i kraft i regnskapsloven 1. juli 2021. Disse endringene gjelder for årsregnskap … Les mer » «Oppdatert regnskapsstandard for små foretak»

Nytt fra revisor

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å … Les mer » «Nytt fra revisor»

Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022. Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022. De nye reglene innebærer blant … Les mer » «Pensjon fra første krone og første dag»

Kompensasjonsordningen for næringslivet – endringer fra november 2021

Kompensasjonsordningen forlenges ut januar 2022 med månedlige søknader fra november 2021. Det åpnes for søknader for november og desember i slutten av januar. Det gis kompensasjon for tapt varelager for … Les mer » «Kompensasjonsordningen for næringslivet – endringer fra november 2021»

Nytt fra Revisor

Skatt- og avgiftsendringer ─ andre regelverksendringer i 2022 I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk … Les mer » «Nytt fra Revisor»

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

I pressekonferanse 14. desember 2021 varsler regjeringen flere nye økonomiske støttetiltak i tillegg til de som allerede er varslet. Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. … Les mer » «Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak»