Kategori: Uncategorized

Revidert Nasjonalbudsjett 2019

14. mai la Regjeringen frem forslag til skatte- og avgiftsendringer i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Generelt var det få endringer av betydning på skatteområdet, men litt større nyheter på avgiftsområdet. Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker Regjeringen forslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrift og bøker fra 1. juli 2019. Forslaget er begrunnet med et ønske om lik behandling av trykte og elektroniske tidsskift og bøker, og tar sikte … Les mer » “Revidert Nasjonalbudsjett 2019”

Revisorgruppen vokser igjen!

Hverven Revisjon AS har fra 01.09.2018 inngått avtale om medlemskap i Revisorgruppen. De holder til på Hverven på Ringerike utenfor Hønefoss og er 20 ansatte. Hverven Revisjon AS startet i 1997 og står sterkt i det lokale næringsmiljøet. De jobber primært med små og mellomstore bedrifter som handel, entreprenører, industri, behandlingsinstitusjoner, tjenesteytende næring, eiendoms- og investeringsselskaper på Ringerike, Hole og Jevnaker.

Revisorgruppen vokser!

Lokal Revisjon AS har fra 01.01.2018 inngått avtale om medlemskap i Revisorgruppen.  Lokal Revisjon AS holder til på Hamar med avdelingskontor i Brumunddal og Moelv. De er totalt 9 ansatte og jobber primært med små og mellomstore bedrifter, stiftelser og organisasjoner i Hedmark og Oppland.

Statsbudsjettet 2018 – budsjettforlik

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble fremlagt torsdag 12.10.2017. Venstre og KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp ble onsdag 22.11.2017 enige om et budsjettforlik. Endring på skatte- og avgiftsområdet i forliket: Det blir fortsatt rabatt i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil, men rabatten reduseres fra 50% til 40%. Det blir likevel ingen engangsavgift for el-biler. Engangsavgiften skal legges om til å legge mer vekt på utslipp (redusert vektkomponent). CO2-avgiften på bensin og diesel … Les mer » “Statsbudsjettet 2018 – budsjettforlik”