Kategori: Uncategorized

Nytt fra revisor – Skattemeldingen for 2022

Det er nok en gang tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022. Les nyhetsbrevet … Les mer » «Nytt fra revisor – Skattemeldingen for 2022»

Nytt fra revisor – Aksjeselskapets generalforsamling og andre nyheter

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter. Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert … Les mer » «Nytt fra revisor – Aksjeselskapets generalforsamling og andre nyheter»

Nytt fra revisor – Endringer i arbeidsmiljøloven

Det siste året har vært preget av flere endringer innen arbeidsretten, og det er både foreslått og vedtatt ytterligere presiseringer og nye regler. Endringene er blant annet begrunnet ut fra … Les mer » «Nytt fra revisor – Endringer i arbeidsmiljøloven»

Nytt fra revisor – Sjekk skattemeldingen!

Artikkelen handler om at skattemeldingen i stor grad er ferdig utfylt, men at feil likevel kan forekomme og at det kan være opplysninger som ikke automatisk kommer med. Du er … Les mer » «Nytt fra revisor – Sjekk skattemeldingen!»

Nytt fra revisor – Sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift

I denne nyhetsoppdateringen fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene for 2023 og at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter nå … Les mer » «Nytt fra revisor – Sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift»

Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk … Les mer » «Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023»

Nytt fra Revisor – Skatt – avgift – arbeidsliv

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023. Skatt og avgift i budsjettforliket Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt … Les mer » «Nytt fra Revisor – Skatt – avgift – arbeidsliv»

Julegaver til ansatte

Du kan motta skattefrie gaver i arbeidsforhold for 5000 kroner pr. år. Har du flere arbeidsgivere, kan du motta tilsvarende beløp fra disse. Beløpet på 5000 kroner gjelder det generelle … Les mer » «Julegaver til ansatte»

Verdien av revisjon

Alle vet at tillit er gull – og at mistillit og usikkerhet kan være ødeleggende for relasjoner og for business. Revisors jobb er å eliminere usikkerhet og skape trygghet. Formålet … Les mer » «Verdien av revisjon»

Nytt fra Revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du … Les mer » «Nytt fra Revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!»

Det advares mot omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor

Omfattende svindelforsøk oppdaget de siste dagene spesielt rettet mot bedrifter som nylig har registrert  bytte av revisor eller andre selskapskunngjøringer i  Brønnøysundregistrene.   De kriminelle plukker opp på kunngjøringer om revisorbytte, eller andre selskapsendringer. De … Les mer » «Det advares mot omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor»

Statsbudsjettet 2023 – Forslag til endringer i skatt og avgifter

I dag la Regjerningen fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2023. Nedenfor kan du lese om de vesentligste forslag til endringer i skatt og avgifter som ble lagt fram. Inntektsskatt: … Les mer » «Statsbudsjettet 2023 – Forslag til endringer i skatt og avgifter»

Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Regjeringen … Les mer » «Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper»

Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig

Eier du en fritidseiendom som på skattemeldingen er oppført som sekundærbolig? Da betaler du mye høyere formuesskatt enn om eiendommen hadde vært klassifisert som en fritidseiendom. Er ikke sekundærboligen lenger … Les mer » «Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig»

Nytt fra revisor

Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år. Les om alle regelendringene her;

Momskompensasjon og SkatteFUNN

Dette nyhetsbrevet tar for seg hvordan frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Vi ser også på søknadsprosessen for … Les mer » «Momskompensasjon og SkatteFUNN»

Slik klager du på skatteoppgjøret

I de fleste tilfellene kan du selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene. Dette gjelder selv om leveringsfristen er passert, og selv om du har fått skatteoppgjøret. Hvis du … Les mer » «Slik klager du på skatteoppgjøret»

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dette nyhetsbrevet omtales noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022 samt noen andre nyheter som kan være av interesse for deg som er næringsdrivende. Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, … Les mer » «Revidert nasjonalbudsjett 2022»

Nytt fra Revisor

Skattemeldingen for 2021 I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021. Dette gjelder både for lønnstakere og pensjonister samt personlig næringsdrivende … Les mer » «Nytt fra Revisor»

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant!

Litt ekstra veiledning og kontroll har aldri skadet noen, og det er derfor vi har revisorer. Ikke for å stanse  «tjuvstartere», avsløre konspirasjonsteorier eller korrekturlese låttitler, men for å sikre … Les mer » «Alle hadde hatt godt av en revisor iblant!»