Kategori: Uncategorized

Momskompensasjon og SkatteFUNN

Dette nyhetsbrevet tar for seg hvordan frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Vi ser også på søknadsprosessen for … Les mer » «Momskompensasjon og SkatteFUNN»

Slik klager du på skatteoppgjøret

I de fleste tilfellene kan du selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene. Dette gjelder selv om leveringsfristen er passert, og selv om du har fått skatteoppgjøret. Hvis du … Les mer » «Slik klager du på skatteoppgjøret»

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dette nyhetsbrevet omtales noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022 samt noen andre nyheter som kan være av interesse for deg som er næringsdrivende. Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, … Les mer » «Revidert nasjonalbudsjett 2022»

Nytt fra Revisor

Skattemeldingen for 2021 I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021. Dette gjelder både for lønnstakere og pensjonister samt personlig næringsdrivende … Les mer » «Nytt fra Revisor»

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant!

Litt ekstra veiledning og kontroll har aldri skadet noen, og det er derfor vi har revisorer. Ikke for å stanse  «tjuvstartere», avsløre konspirasjonsteorier eller korrekturlese låttitler, men for å sikre … Les mer » «Alle hadde hatt godt av en revisor iblant!»

Nye regler for hjemmekontor

Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022. Arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid. I tillegg er det … Les mer » «Nye regler for hjemmekontor»

Nytt fra revisor

Generalforsamlingen i et aksjeselskap I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Vi ser på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling og reglene … Les mer » «Nytt fra revisor»

Oppdatert regnskapsstandard for små foretak

I desember 2021 ble NRS 8 endret som følge av reduksjonen i notekravene for små foretak som trådte i kraft i regnskapsloven 1. juli 2021. Disse endringene gjelder for årsregnskap … Les mer » «Oppdatert regnskapsstandard for små foretak»

Nytt fra revisor

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å … Les mer » «Nytt fra revisor»

Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022. Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022. De nye reglene innebærer blant … Les mer » «Pensjon fra første krone og første dag»

Kompensasjonsordningen for næringslivet – endringer fra november 2021

Kompensasjonsordningen forlenges ut januar 2022 med månedlige søknader fra november 2021. Det åpnes for søknader for november og desember i slutten av januar. Det gis kompensasjon for tapt varelager for … Les mer » «Kompensasjonsordningen for næringslivet – endringer fra november 2021»

Nytt fra Revisor

Skatt- og avgiftsendringer ─ andre regelverksendringer i 2022 I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk … Les mer » «Nytt fra Revisor»

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

I pressekonferanse 14. desember 2021 varsler regjeringen flere nye økonomiske støttetiltak i tillegg til de som allerede er varslet. Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. … Les mer » «Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak»

Hybridkontoret – selvledelse og superledelse

Det har skjedd en endring i hvordan vi jobber og i større grad nå enn før pandemien velger mange en jobb løsning der de veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det … Les mer » «Hybridkontoret – selvledelse og superledelse»

Skattedisposisjoner før nyttår.

Det er fortsatt ikke for sent å redusere skatten for inntektsåret 2021. I denne artikkelen har vi samlet noen nyttige tips. Snakk med arbeidsgiver. Fra 2021 økte beløpet for skattefrie … Les mer » «Skattedisposisjoner før nyttår.»

Nytt fra Revisor

Denne gangen er det kommentarer til Statsbudsjettet 2022 som omtales. I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslås det blant annet lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift … Les mer » «Nytt fra Revisor»

Statsbudsjettet 2022

Et taktskifte for grønn omstilling Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, … Les mer » «Statsbudsjettet 2022»

Nytt fra revisor

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du oversikt over en del regelendringer som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter. Du er velkommen til … Les mer » «Nytt fra revisor»

Kompensasjonsordning 3

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan … Les mer » «Kompensasjonsordning 3»

Nytt fra Revisor

I dette nyhetsbrevet ser vi på SkatteFUNN-søknaden og på frivillige organisasjoners mulighet for å søke om momskompensasjon. Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket … Les mer » «Nytt fra Revisor»