Kategori: Uncategorized

Nytt fra revisor- Skattemeldingen for 2023

Fristen for å levere skattemeldingen for 2023 nærmer seg. I denne utgaven av Nytt fra revisor vil du få nyttige råd og tips til leveringen både for lønnstakere og pensjonister, … Les mer » «Nytt fra revisor- Skattemeldingen for 2023»

Formuesverdi for selskaper med kapitalendring mv. i 2023

Dersom et selskap med kapitalendring eier aksjer i et underliggende selskap med næringseiendom utenfor de største byene, må det ifølge Skattedirektoratet fastsettes en alternativ verdi på disse aksjene for 2023 … Les mer » «Formuesverdi for selskaper med kapitalendring mv. i 2023»

Utsatt frist for visse selskaper

Selskaper med deltakerfastsetting og selskaper innen spesielle næringer får automatisk utsatt frist. Fristen for å levere skattemelding for aksjeselskaper selskaper og selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting er 31. mai. For … Les mer » «Utsatt frist for visse selskaper»

Forslag til endringer i regnskapsfører regelverket

I høringen foreslås det å presisere at regnskapsførerloven også gjelder når et regnskapsforetak avgir en bekreftelse i henhold til lov eller forskrift eller krav fra offentlig myndighet.  Les artikkelen her.  

Nytt fra revisor – Generalforsamling i aksjeselskaper – andre nyheter

I dette nyhetsbrevet finner du omtale av reglene for gjennomføring av generalforsamling i aksjeselskaper samt andre aktuelle nyheter. Innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret skal aksjeselskaper ha avholdt generalforsamling, … Les mer » «Nytt fra revisor – Generalforsamling i aksjeselskaper – andre nyheter»

Skattemelding og opplysningsplikt

Når du leverer skattemeldingen, må du tenke gjennom din eller selskapets opplysningsplikt. Det gjelder særlig der det er kompliserte skatteforhold eller det skjer enkeltstående hendelser hvor det kan være tvil … Les mer » «Skattemelding og opplysningsplikt»

Åtte viktige endringer i arbeidslivet

Etter at den rødgrønne regjeringen tok over i 2021, har det skjedd en rekke lovendringer i arbeidslivet. Fra 1. januar 2024 trådte det i kraft ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven som … Les mer » «Åtte viktige endringer i arbeidslivet»

Nytt fra revisor – Næringsministeren vil ha større åpenhet om aksjeeiere

I denne nyhetsoppdateringen kan du bl.a. lese om næringsministerens fempunktsplan for større åpenhet om aksjeeiere, ny skattemelding for selskaper, endringer i reglene om tilleggsskatt ved lang saksbehandlingstid, ny gebyrstruktur i … Les mer » «Nytt fra revisor – Næringsministeren vil ha større åpenhet om aksjeeiere»

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

Ettergivelse av forsinkelsesgebyret for regnskapsåret 2022 på grunn av utsatt frist for innsending av skattemelding til Skatteetaten gjelder bare hvis komplett årsregnskap er sendt til Regnskapsregisteret senest 31. august 2023. … Les mer » «Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr»

Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk … Les mer » «Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024»

Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Nye lovkrav om at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret trer i kraft fra 1. januar 2024, med gradvis innføring mellom 2024 og 2028. … Les mer » «Krav til kjønnsbalanse i norske styrer»

Nytt fra revisor – Budsjettforlik og julegaver til de ansatte

I dette nyhetsbrevet finner du blant annet informasjon om den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Les også om reglene som gjelder for julegaver til de ansatte. En gave som … Les mer » «Nytt fra revisor – Budsjettforlik og julegaver til de ansatte»

Forbered deg på ny skattemelding for alle selskaper

I 2024 (inntektsåret 2023) må alle selskaper levere skattemelding/selskapsmelding gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke lenger være mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn. Dette gjelder ikke … Les mer » «Forbered deg på ny skattemelding for alle selskaper»

Mulige tilpasninger ved salg av bolig

Eier- og brukstid avgjør skattemessig behandling ved salg av bolig. Et mer avventende boligmarked gjør at enkelte blir sittende med to boliger. Strekker salget ut, kan gevinst bli skattepliktig. Les videre … Les mer » «Mulige tilpasninger ved salg av bolig»

Nytt fra revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du … Les mer » «Nytt fra revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!»

Vilkår for Årsberetningen oppdatert

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige … Les mer » «Vilkår for Årsberetningen oppdatert»

Statsbudsjettet for 2024

I forslaget til statsbudsjett for 2024 er det relativt små endringer på skatte- og avgiftsområdet. Den ekstra arbeidsgiveravgiften på høy lønn videreføres, men innslagspunktet for beregning av ekstra arbeidsgiveravgift økes … Les mer » «Statsbudsjettet for 2024»

Nytt fra revisor – Fremveksten av profesjonell, målrettet digital svindel

Svindlere i dagens digitale hverdag blir stadig mer profesjonelle og gjennomfører stadig mer avanserte svindelkampanjer. Med nye svindelmetoder og målrettede svindelkampanjer kan det være vanskelig for virksomheter å oppdage svindelforsøk … Les mer » «Nytt fra revisor – Fremveksten av profesjonell, målrettet digital svindel»

Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte

Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangs-verdi … Les mer » «Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte»

Nytt fra revisor – regelendringer og nyheter

Her kommer en oversikt over noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.  Du kan lese hele nyhetsbrevet her.