Kategori: Uncategorized

Nytt fra revisor – regelendringer og nyheter

Her kommer en oversikt over noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.  Du kan lese hele nyhetsbrevet her.

Nytt fra revisor – Momskompensasjon på varer og tjenester og nytt for SkatteFUNN -søkere

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 1. september, mens utbetaling … Les mer » «Nytt fra revisor – Momskompensasjon på varer og tjenester og nytt for SkatteFUNN -søkere»

Firmatur med mer enn to overnattinger

Firmaturer med mer enn to overnattinger har inntil nylig gjort at hele turen er blitt ansett som skattepliktig for de ansatte. Nå er det klargjort at dette kan unngås om … Les mer » «Firmatur med mer enn to overnattinger»

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger kan få kompensert merverdiavgiften de har betalt på kjøp av varer og tjenester. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet og administreres av Lotteri- og stiftelses tilsynet. Det … Les mer » «Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger»

Revidert nasjonalbudsjett 2023

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslås det blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører. Strømstøtten forlenges ut 2024 og fra og med september 2023 skal … Les mer » «Revidert nasjonalbudsjett 2023»

Kan søke om 30 dagers utsettelse for skattemeldingen på vegne av alle klienter

Revisorer, regnskapsførere og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter. Les videre her.

Nytt fra revisor – Skattemeldingen for 2022

Det er nok en gang tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022. Les nyhetsbrevet … Les mer » «Nytt fra revisor – Skattemeldingen for 2022»

Nytt fra revisor – Aksjeselskapets generalforsamling og andre nyheter

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter. Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert … Les mer » «Nytt fra revisor – Aksjeselskapets generalforsamling og andre nyheter»

Nytt fra revisor – Endringer i arbeidsmiljøloven

Det siste året har vært preget av flere endringer innen arbeidsretten, og det er både foreslått og vedtatt ytterligere presiseringer og nye regler. Endringene er blant annet begrunnet ut fra … Les mer » «Nytt fra revisor – Endringer i arbeidsmiljøloven»

Nytt fra revisor – Sjekk skattemeldingen!

Artikkelen handler om at skattemeldingen i stor grad er ferdig utfylt, men at feil likevel kan forekomme og at det kan være opplysninger som ikke automatisk kommer med. Du er … Les mer » «Nytt fra revisor – Sjekk skattemeldingen!»

Nytt fra revisor – Sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift

I denne nyhetsoppdateringen fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene for 2023 og at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter nå … Les mer » «Nytt fra revisor – Sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift»

Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk … Les mer » «Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023»

Nytt fra Revisor – Skatt – avgift – arbeidsliv

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023. Skatt og avgift i budsjettforliket Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt … Les mer » «Nytt fra Revisor – Skatt – avgift – arbeidsliv»

Julegaver til ansatte

Du kan motta skattefrie gaver i arbeidsforhold for 5000 kroner pr. år. Har du flere arbeidsgivere, kan du motta tilsvarende beløp fra disse. Beløpet på 5000 kroner gjelder det generelle … Les mer » «Julegaver til ansatte»

Verdien av revisjon

Alle vet at tillit er gull – og at mistillit og usikkerhet kan være ødeleggende for relasjoner og for business. Revisors jobb er å eliminere usikkerhet og skape trygghet. Formålet … Les mer » «Verdien av revisjon»

Nytt fra Revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du … Les mer » «Nytt fra Revisor – Forbered deg til årsoppgjøret!»

Det advares mot omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor

Omfattende svindelforsøk oppdaget de siste dagene spesielt rettet mot bedrifter som nylig har registrert  bytte av revisor eller andre selskapskunngjøringer i  Brønnøysundregistrene.   De kriminelle plukker opp på kunngjøringer om revisorbytte, eller andre selskapsendringer. De … Les mer » «Det advares mot omfattende svindelforsøk rettet mot bedrifter som bla har registrert bytte av revisor»

Statsbudsjettet 2023 – Forslag til endringer i skatt og avgifter

I dag la Regjerningen fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2023. Nedenfor kan du lese om de vesentligste forslag til endringer i skatt og avgifter som ble lagt fram. Inntektsskatt: … Les mer » «Statsbudsjettet 2023 – Forslag til endringer i skatt og avgifter»

Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Regjeringen … Les mer » «Foreslår nye regler om privat konsum i selskaper»

Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig

Eier du en fritidseiendom som på skattemeldingen er oppført som sekundærbolig? Da betaler du mye høyere formuesskatt enn om eiendommen hadde vært klassifisert som en fritidseiendom. Er ikke sekundærboligen lenger … Les mer » «Formuesskatt – sekundær- eller fritidsbolig»