Kategori: Uncategorized

Søk SkatteFUNN innen 1. september

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning for norske bedrifter. Les nyhetsbrevet her 

Nytt fra revisor; Momskompensasjon på varer og tjenester

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er i år 2. september, … Les mer » «Nytt fra revisor; Momskompensasjon på varer og tjenester»

Nytt fra revisor; Har du innspill til forenklinger for næringslivet?

Regjeringen har som mål å gjennomføre forenklinger for 11 milliarder kroner inneværende regjeringsperiode. Så langt er det forenklet for 3,6 milliarder, og nå ønsker de din hjelp til å få … Les mer » «Nytt fra revisor; Har du innspill til forenklinger for næringslivet?»

Nytt fra revisor; Kunstig intelligens – Hvordan komme i gang?

Kunstig intelligens (KI) kan være svært nyttig også for små bedrifter. Likevel viser undersøkelser at mange norske bedrifter foreløpig har en avventende holdning til teknologien. Næringslivsorganisasjonen NHO avdekker i en … Les mer » «Nytt fra revisor; Kunstig intelligens – Hvordan komme i gang?»

Nytt fra revisor; Skattemeldingen – Hvordan klage på skatteoppgjøret?

Egenfastsetting innebærer at du selv fastsetter grunnlaget for skatten du skal betale. Det gjør du ved å sjekke skattemeldingen, klargjøre faktum, anvende skattereglene og sende inn skattemeldingen. Hvis du på … Les mer » «Nytt fra revisor; Skattemeldingen – Hvordan klage på skatteoppgjøret?»

Revidert nasjonalbudsjett for 2024

Det er foreslått få endringer i skatte- og avgiftsopplegget i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i dag. Det blir imidlertid nå endelig bekreftet at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på høye … Les mer » «Revidert nasjonalbudsjett for 2024»

Nytt fra revisor- Skattemeldingen for 2023

Fristen for å levere skattemeldingen for 2023 nærmer seg. I denne utgaven av Nytt fra revisor vil du få nyttige råd og tips til leveringen både for lønnstakere og pensjonister, … Les mer » «Nytt fra revisor- Skattemeldingen for 2023»

Formuesverdi for selskaper med kapitalendring mv. i 2023

Dersom et selskap med kapitalendring eier aksjer i et underliggende selskap med næringseiendom utenfor de største byene, må det ifølge Skattedirektoratet fastsettes en alternativ verdi på disse aksjene for 2023 … Les mer » «Formuesverdi for selskaper med kapitalendring mv. i 2023»

Utsatt frist for visse selskaper

Selskaper med deltakerfastsetting og selskaper innen spesielle næringer får automatisk utsatt frist. Fristen for å levere skattemelding for aksjeselskaper selskaper og selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting er 31. mai. For … Les mer » «Utsatt frist for visse selskaper»

Forslag til endringer i regnskapsfører regelverket

I høringen foreslås det å presisere at regnskapsførerloven også gjelder når et regnskapsforetak avgir en bekreftelse i henhold til lov eller forskrift eller krav fra offentlig myndighet.  Les artikkelen her.  

Nytt fra revisor – Generalforsamling i aksjeselskaper – andre nyheter

I dette nyhetsbrevet finner du omtale av reglene for gjennomføring av generalforsamling i aksjeselskaper samt andre aktuelle nyheter. Innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret skal aksjeselskaper ha avholdt generalforsamling, … Les mer » «Nytt fra revisor – Generalforsamling i aksjeselskaper – andre nyheter»

Skattemelding og opplysningsplikt

Når du leverer skattemeldingen, må du tenke gjennom din eller selskapets opplysningsplikt. Det gjelder særlig der det er kompliserte skatteforhold eller det skjer enkeltstående hendelser hvor det kan være tvil … Les mer » «Skattemelding og opplysningsplikt»

Åtte viktige endringer i arbeidslivet

Etter at den rødgrønne regjeringen tok over i 2021, har det skjedd en rekke lovendringer i arbeidslivet. Fra 1. januar 2024 trådte det i kraft ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven som … Les mer » «Åtte viktige endringer i arbeidslivet»

Nytt fra revisor – Næringsministeren vil ha større åpenhet om aksjeeiere

I denne nyhetsoppdateringen kan du bl.a. lese om næringsministerens fempunktsplan for større åpenhet om aksjeeiere, ny skattemelding for selskaper, endringer i reglene om tilleggsskatt ved lang saksbehandlingstid, ny gebyrstruktur i … Les mer » «Nytt fra revisor – Næringsministeren vil ha større åpenhet om aksjeeiere»

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

Ettergivelse av forsinkelsesgebyret for regnskapsåret 2022 på grunn av utsatt frist for innsending av skattemelding til Skatteetaten gjelder bare hvis komplett årsregnskap er sendt til Regnskapsregisteret senest 31. august 2023. … Les mer » «Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr»

Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk … Les mer » «Nytt fra revisor – Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024»

Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Nye lovkrav om at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret trer i kraft fra 1. januar 2024, med gradvis innføring mellom 2024 og 2028. … Les mer » «Krav til kjønnsbalanse i norske styrer»

Nytt fra revisor – Budsjettforlik og julegaver til de ansatte

I dette nyhetsbrevet finner du blant annet informasjon om den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Les også om reglene som gjelder for julegaver til de ansatte. En gave som … Les mer » «Nytt fra revisor – Budsjettforlik og julegaver til de ansatte»

Forbered deg på ny skattemelding for alle selskaper

I 2024 (inntektsåret 2023) må alle selskaper levere skattemelding/selskapsmelding gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke lenger være mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn. Dette gjelder ikke … Les mer » «Forbered deg på ny skattemelding for alle selskaper»

Mulige tilpasninger ved salg av bolig

Eier- og brukstid avgjør skattemessig behandling ved salg av bolig. Et mer avventende boligmarked gjør at enkelte blir sittende med to boliger. Strekker salget ut, kan gevinst bli skattepliktig. Les videre … Les mer » «Mulige tilpasninger ved salg av bolig»