Nytt fra revisor; Momskompensasjon på varer og tjenester

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er i år 2. september, mens utbetaling skjer i midten av desember.
Les nyhetsbrevet her