Formuesverdi for selskaper med kapitalendring mv. i 2023

Dersom et selskap med kapitalendring eier aksjer i et underliggende selskap med næringseiendom utenfor de største byene, må det ifølge Skattedirektoratet fastsettes en alternativ verdi på disse aksjene for 2023 der «distriktsrabatten» ikke er hensyntatt. Les hele artikkelen her;