Nytt fra revisor; Kunstig intelligens – Hvordan komme i gang?

Kunstig intelligens (KI) kan være svært nyttig også for små bedrifter. Likevel viser undersøkelser at mange norske bedrifter foreløpig har en avventende holdning til teknologien.

Næringslivsorganisasjonen NHO avdekker i en undersøkelse fra september 2023 at kun 15 prosent av bedriftene i Norge bruker KI i sin daglige drift. Av disse igjen er det kun halvparten som svarer at de tester ut KI i deler av bedriften. Bare hos 5 prosent av bedriftene er KI en gjennomgripende del i virksomheten. Les hele artikkelen her;