Nytt fra revisor – Generalforsamling i aksjeselskaper – andre nyheter

I dette nyhetsbrevet finner du omtale av reglene for gjennomføring av generalforsamling i aksjeselskaper samt andre aktuelle nyheter.

Innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret skal aksjeselskaper ha avholdt generalforsamling, altså innen 30. juni for de fleste selskaper. Generalforsamlingen er selskapet øverste myndighet og vedtar bl.a. regnskapet, hva som skal deles ut i utbytte og hvem som skal sitte i styret. Les videre her.