Nytt fra revisor; Har du innspill til forenklinger for næringslivet?

Regjeringen har som mål å gjennomføre forenklinger for 11 milliarder kroner inneværende regjeringsperiode. Så langt er det forenklet for 3,6 milliarder, og nå ønsker de din hjelp til å få frem nye og gode forenklingsforslag.

Tiden begynner å bli knapp for å nå målsetningen som etter planen skal være oppfylt innen 2025.

Gjennom å forenkle offentlige tjenester, prosesser og regelverk skal regjeringen redusere byråkrati og administrativt arbeid og øke effektiviteten på tjenestene. Det skal bli enklere og starte, drive og jobbe i norske bedrifter. Har du lyst til vite mer, kan du lese hele artikkelen her;