Revidert nasjonalbudsjett for 2024

Det er foreslått få endringer i skatte- og avgiftsopplegget i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i dag. Det blir imidlertid nå endelig bekreftet at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på høye inntekter blir avviklet fra 2025.

Ellers kan det opplyses om at Revisorforeningen har fått gjennomslag for sitt forslag om å endre overgangsregelen til skatteloven § 11-7 annet ledd om fusjons- og fisjonsfordringer.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett her ;