Forslag til endringer i regnskapsfører regelverket

I høringen foreslås det å presisere at regnskapsførerloven også gjelder når et regnskapsforetak avgir en bekreftelse i henhold til lov eller forskrift eller krav fra offentlig myndighet.  Les artikkelen her.