Kategori: Nyheter

Statsbudsjettet 2019

Skattesatsen reduseres til 22 % for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018. I tillegg til satsreduksjonen kan nevnes endringer i rentebegrensningsreglene og plikt for arbeidsgiver til å innberette tips. Økningen i sukkeravgiften som ble gjennomført i 2017 reverseres og flypassasjeravgiften økes for reiser ut av Europa fra 1. april 2019. Det foreslås ingen lovfesting av gjennomskjæringsregelen i statsbudsjettet. Det foreslås heller ingen endringer i … Les mer » “Statsbudsjettet 2019”

Når kan dagdiett på reiser innenlands utbetales skattefritt?

Merkostnad En skattefri dekning av kostutgifter på reise forutsetter at arbeidstaker er påført en merkostnad. Dette er avgjørende for at utgiftsdekningen ikke behandles som skattemessig fordel, eller som dekning av en privat utgift. Utgifter til mat på reise i forbindelse med utførelse av arbeidet, gir i seg selv ikke rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver. Dette er utgifter som en arbeidstaker vil ha uansett og uavhengig av hvor arbeidet utføres. Det må være snakk om … Les mer » “Når kan dagdiett på reiser innenlands utbetales skattefritt?”

Frokostseminar Ålesund 11. april 2018 – Ny personopplysningslov

Ny personopplysningslov er gjeldende fra 25. mai 2018. Hva må din bedrift ha på plass innen fristen? Revisorgruppen Møre arrangerer gratis frokostseminar om ny personopplysningslov onsdag 11. april.

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Ved avvikling av virksomhet og konkurs blir det ofte spørsmål om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge. Regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4 skal som hovedregel oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt (med noen få unntak hvor oppbevaringstiden er ti år). Regnskapsmateriale som nevnt i nr. 5 til 8 skal oppbevares i tre år og seks måneder. Det er ikke gitt et generelt unntak i … Les mer » “Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs”

Sykemeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid.