Kategori: Nyheter

Statsbudsjettet 2019

Skattesatsen reduseres til 22 % for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018. I tillegg til satsreduksjonen kan nevnes endringer … Les mer » «Statsbudsjettet 2019»

Når kan dagdiett på reiser innenlands utbetales skattefritt?

Merkostnad En skattefri dekning av kostutgifter på reise forutsetter at arbeidstaker er påført en merkostnad. Dette er avgjørende for at utgiftsdekningen ikke behandles som skattemessig fordel, eller som dekning av … Les mer » «Når kan dagdiett på reiser innenlands utbetales skattefritt?»

Frokostseminar Ålesund 11. april 2018 – Ny personopplysningslov

Ny personopplysningslov er gjeldende fra 25. mai 2018. Hva må din bedrift ha på plass innen fristen? Revisorgruppen Møre arrangerer gratis frokostseminar om ny personopplysningslov onsdag 11. april.

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Ved avvikling av virksomhet og konkurs blir det ofte spørsmål om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge. Regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 … Les mer » «Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs»

Sykemeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Den sykmeldte trenger bare å … Les mer » «Sykemeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV»

Endringer i regnskapsloven er vedtatt

I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og bortfall … Les mer » «Endringer i regnskapsloven er vedtatt»

Frokostseminar Sarpsborg 12.12.2017 – Ny personopplysningslov

Ny personopplysningslov er gjeldende fra 25. mai 2018. Hva må din bedrift ha på plass innen fristen? Revisorgruppen Østfold arrangerer gratis frokosseminar om ny personopplysningslov tirsdag 12. desember. Velkommen.

Frokostseminar Oslo 30.11.2017 – Ny personopplysningslov

Ny personopplysningslov er gjeldende fra 25. mai 2018. Hva må din bedrift ha på plass innen fristen? Revisorgruppen Oslo AS og Revisorgruppen Akershus – Mæland & Østbye, arrangerer gratis frokostseminar … Les mer » «Frokostseminar Oslo 30.11.2017 – Ny personopplysningslov»

Forslag til statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble fremlagt torsdag 12.10.17. Forslaget skal nå behandles i Stortinget og vil bli sannsynligvis bli vedtatt (med eventuelle endringer) før jul. Budsjettet er preget av … Les mer » «Forslag til statsbudsjett 2018»

Aksjesparekonto fra 1. september 2017

Ordningen innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av slike verdipapirer … Les mer » «Aksjesparekonto fra 1. september 2017»