Utsettelser av skatte- og avgiftskrav

Artikkelen omtaler en ordning som gjør at personer og virksomheter som har betalingsproblemer som følge av koronaepidemien, kan søke om en kortvarig betalingsutsettelse på de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen skal gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse. Les mer her