Utsatt leveringsfrist for skattemeldingen

Revisorforeningen er blant dem som har trykket sterkest på for å få til en slik utsettelse.

– Det er svært gode nyheter at Finansdepartementet har tatt våre mange innspill til etterretning og utsatt fristen for innsendelse av skattemeldingen til 31.august, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen, i en kommentar til beslutningen.

Finansdepartementet begrunner forslaget med at regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å overholde gjeldende frist for kundenes skattemelding.

«På kort sikt har de måttet sette seg inn i flere nye regler for å kunne bistå og veilede sine kunder i en krevende tid. I tillegg har også mange regnskapsførere og revisorer utfordrende arbeidsforhold på grunn av smitteverntiltak, som hjemmeskole og –barnehage», skriver departementet.

For å sikre at Skatteetaten får forsvarlig tid til å kvalitetssikre grunnlaget for skatteoppgjøret og foreta forsvarlige skjønnsfastsettelser, gis det ikke lenger utsettelse enn til 31. august.

Det vil heller ikke bli gitt ytterligere utsettelser. Endringen vil bli gjennomført i forskrift.