Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

I pressekonferanse 14. desember 2021 varsler regjeringen flere nye økonomiske støttetiltak i tillegg til de som allerede er varslet.

Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Regjeringen har varslet økonomiske støttetiltak for å avhjelpe situasjonen. Vi venter at dette vil komme på plass i januar. Her får du en oversikt over det vi vet per i dag.  Les mer her ;