Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag til kontantstøtte for næringslivet

Stortinget sluttet seg den 7. april  til hovedlinjene i regjeringens forslag til kontantstøtte for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet.

Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai. Ordningen er innrettet for å gi rask tilgang til kontanter for virksomheter med svikt i omsetning og likviditet.

Minimum tap av omsetning for å kunne motta kontantstøtte

  • Bedrifter som er stengt ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har hatt en reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.
  • I søknaden skal foretakene selv rapportere tall for omsetning den aktuelle måneden i 2020 og 2019. Alternativt kan gjennomsnittet for januar og februar 2020 rapporteres i stedet for tilsvarende måned i 2019. I tillegg skal det rapporteres faste uunngåelige kostnader for søknadsmåneden.

Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai, og det må søkes særskilt for hver måned. For ytterligere informasjon, les mer her 

Vi håper dette kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger bistand fra oss.

Vennlig hilsen fra oss i Revisorgruppen