Statsbudsjettet 2018 – budsjettforlik

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble fremlagt torsdag 12.10.2017. Venstre og KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp ble onsdag 22.11.2017 enige om et budsjettforlik.

Endring på skatte- og avgiftsområdet i forliket:

 • Det blir fortsatt rabatt i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil, men rabatten reduseres fra 50% til 40%.
 • Det blir likevel ingen engangsavgift for el-biler. Engangsavgiften skal legges om til å legge mer vekt på utslipp (redusert vektkomponent).
 • CO2-avgiften på bensin og diesel øker med hhv 10 og 11 øre.
 • Maksimal opsjonsfordel etter den nye ordningen for opsjonsordninger i gründerbedrifter øker fra foreslåtte kr 30 000 til kr 500 000.
 • Maksimalfradraget for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr 30 000 til kr 40 000.
 • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr 70 000 pr ansatt/kr 700 000 pr organisasjon (fra kr  60 000/kr 600 000)
 • MVA-kompensasjonen til frivillige organisasjoner øker med 75 millioner kroner.
 • Det er enighet om at maskiner og tilbehør ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt («maskinskatten»), men overgangsperioden øker fra 5 til 7 år og kommunene skal kompenseres for inntektstapet.
 • Skatteklasse 2 oppheves.

 

Vi gir her en kort oppsummering av endringene på skatte- og avgiftsområdet fra 2017 til 2018 og legger ikke opp til å gi fullstendig informasjon.

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24% til 23%.
 • Skattesatsen på aksjeinntekter (utbytte og gevinster for personer) økes fra 29,76% i 2017 til 30,59% i 2018.
 • Marginalskatt er fortsatt 46,6%. Samlet beskatning på selskap og aksjonær på overskudd som deles ut som utbytte blir da uforandret på 46,6%.
 • Trinnskatten for personer økes noe for å kompensere for reduksjon i skattesats på alminnelig inntekt.
 • Merverdiavgiftssatsen for overnatting, reiser, underholdning etc. («moroskatten») økes fra 10% til 12%.
 • Formuesskattesatsen beholdes som før, men «rabatten» på arbeidende kapital (personlig eide driftsmidler, aksjer, aksjefondsandeler etc) økes fra 10% til 20%. Bunnfradraget beholdes uendret på kr 1 480 000.
 • Finansskatten holdes uendret på 25%.
 • Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres.

Mer opplysninger og detaljer vil du finne på www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/.

Lurer du på hvilke konsekvenser dette får for deg og din virksomhet? Ta kontakt med ditt lokale Rg-kontor i dag.