Skattefrie gaver til de ansatte

Fra 2021 ble grensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt fra 2000 til 5000 kroner pr år. Kravet om at gaven må gis som en generell ordning, ble også opphevet. Reglene om skattefrie gaver gjør at ansatte kan få ganske store tillegg til lønnen uten å måtte betale skatt.  Les mer her: