Revisorgruppen vokser igjen!

Hverven Revisjon AS har fra 01.09.2018 inngått avtale om medlemskap i Revisorgruppen. De holder til på Hverven på Ringerike utenfor Hønefoss og er 20 ansatte. Hverven Revisjon AS startet i 1997 og står sterkt i det lokale næringsmiljøet. De jobber primært med små og mellomstore bedrifter som handel, entreprenører, industri, behandlingsinstitusjoner, tjenesteytende næring, eiendoms- og investeringsselskaper på Ringerike, Hole og Jevnaker.