Revisor informerer

I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres.

Regjeringen og Stortinget har i ukene etter at koronakrisen rammet, fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt.

Det er ikke alltid like lett å få oversikt over hva som gjelder og for hvem. I det vedlagte nyhetsbrevet fra Revisorforeningen, prøver vi å gi deg oversikt over og innsikt i de viktigste tiltakene.

Vi håper dette kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger bistand fra oss.