Revisor informerer

I nyhetsbrevet på denne linken fra Revisorforeningen, finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at det gjeninnføres legemelding ved lengre fravær. Vi tror det også kan være nyttig å laste ned veilederen for hjemmekontor som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller trenger bistand fra oss.

Vennlig hilsen oss i Revisorgruppen