Revisor informerer

I nyhetsbrevet fra Revisorforeningen denne gang,  finner du oppdatert informasjon om endringene i den statlige kompensasjonsordningen samt noen endringer som gjelder permitteringer og forskjellige ytelser fra NAV. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan fra 16. mai søke om tilskudd for april på kompensasjonsordning.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger bistand.

Vennlig hilsen Revisorgruppen