Revisor informerer

I nyhetsbrevet  fra Revisorforeningen på denne linken kan du  lese om forslagene i revidert nasjonalbudsjett samtidig som du får noen råd når det gjelder den statlige kompensasjonsordningen.

Ved å søke via kompensasjonsordning.no kan en virksomhet få dekket en stor andel av sine faste kostnader dersom den har hatt et stort omsetningsfall som følge av korona-utbruddet.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger bistand fra oss.

Vennlig hilsen oss i Revisorgruppen