Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Revisorgruppen AS
Dato for siste endring i vår personvernerklæring er 12.09.18

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Revisorgruppen AS samler inn og bruker personopplysninger fra https://rg.no. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Her får du nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi typisk samler inn, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi behandler dem. Du får også informasjon om hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg.

Henvendelse om vår behandling av personopplysninger kan rettes til

Revisorgruppen AS
Postboks 7154 Majorstuen 0307 Oslo
personvern@rg.no

Vi jobber med å utvide vår personvernerklæring slik at den også dekker personvern knyttet til den revisjons-, regnskapsførings- og rådgivningsvirksomhet samt interne administrative forhold hos Revisorgruppen AS og dets medlemmer. Personvernerklæring vil bli innarbeidet med bakgrunn i nylig publisert bransjenorm og mal for personvernerklæring for revisjonsvirksomheter.

Henvendelsen vil bli fulgt opp av vår personvernansvarlig. Du kan også rette din henvendelse til din kontaktperson hos oss.

Innhold

 1. 1. Når samler vi inn personopplysninger?
 2. 2. Behandlingsansvarlig og databehandler
 3. 3. Dine rettigheter
  • 3.1 Innsyn
  • 3.2 Sletting og retting
  • 3.3 Klage
 4. 4. Personopplysninger som vi samler inn og hva vi bruker dem til
  • 4.1 Bruk av våre nettsider https://rg.no
  • 4.2 Bruk av kontaktskjema på våre nettsider https://rg.no
 5. 5. Vår bruk av databehandlere
 6. 6. Nettanalyse og informasjonskapsler (Cookies)
  • 6.1 Google Analytics
  • 6.2 Google ADS/ Display Advertising
  • 6.3 Barns personvern

1 Når samler vi inn personopplysninger?
Vi samler inn personopplysninger i forbindelse med

 • Bruk av kontaktskjema på nettsiden https://rg.no
 • Bruk av vår nettside https://rg.no

2 Behandlingsansvarlig og databehandler
Vi er behandlingsansvarlig etter personvernreglene når vi behandler personopplysninger. Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlig for å etterleve kravene i personvernreglene som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.

3 Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte vår personvernansvarlig. Send en e-post til personvern@rg.no Du skal få svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Nedenfor informerer vi om hvordan vi ivaretar de rettighetene som er mest aktuelle for vår virksomhet. Les mer om dine rettigheter etter personvernreglene på Datatilsynets nettsider.

3.1 Innsyn
Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om behandlingen. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Hvis du ber oss om innsyn i opplysninger som vi kan ha om deg, vil vi gjøre rimelige undersøkelser for å finne ut om vi har slike opplysninger. Vi kan imidlertid avvise åpenbart grunnløse eller overdrevne anmodninger (personvernforordningen artikkel 12.5).

3.2 Sletting og retting
Du har rett til å få slettet opplysninger om deg selv som ikke lenger er nødvendig. Vi kan også ha en berettiget interesse i å beholde opplysninger hvis det er nødvendige for å forsvare oss mot erstatningskrav eller anklager (personvernforordningen artikkel 6.1.f).

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige eller ufullstendige, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet personopplysningene.

3.3 Klage
Ta først kontakt med vår personvernansvarlig hvis du mener vi ikke overholder personvernreglene.
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

4 Personopplysninger som vi samler inn og hva vi bruker dem til

4.1 Bruk av våre nettsider https://rg.no
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) som gjør at vårt nettsted kan kjenne igjen din datamaskin eller mobiltelefon. Vi bruker cookies for samle besøksstatistikk om ditt besøk[KEA3] .  For å samle informasjon vedrørende trafikk på våre nettsider og hvilke sider brukeren besøker, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

4.2 Bruk av kontaktskjema på våre nettsider https://rg.no
Ved bruk av våre kontaktskjema sendes dine detaljer til respektive kontor som du har valgt. Dine data lagres opp til 30 dager om ikke annen informasjon blir gitt. Dataene lagres for å kunne behandle forespørsler på en effektiv måte.

5 Vår bruk av databehandlere
Vi bruker tjenesteleverandører til å drifte våre informasjonssystemer og lagre data for oss. Det inkluderer behandling av personopplysninger slik det er beskrevet i punkt 4 [KEA4] ovenfor. Vi har databehandleravtaler med alle tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss.

6 Nettanalyse og informasjonskapsler (Cookies)

På https://rg.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse funksjon og struktur for å gjøre det mer optimalt til deg som bruker. Du kan lese mer om hvilken cookies vi bruker her

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC/MAC/mobil. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser.

 • For Chrome nettleser: https://support.google.com/accounts/answer/32050
 • For Microsoft nettlesere (IE og EDGE): http://support.microsoft.com/kb/278835
 • For Firefox nettleser: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • For Safari nettleser: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
 • For alle andre nettlesere anbefaler vi at du går til nettleserens offisielle nettsted

Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

6.1      Google Analytics
Revisorgruppen AS benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden.

Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 26 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

6.2      Google ADS/ Display Advertising
DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, herunder Google, viser egne målrettede annonser fra Revisorgruppen AS på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing. Du kan lese mer om fordelene med remarketing her.

Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her.

6.3      Barns personvern
Vår nettside er ikke konstruert for eller rettet mot barn under 13 år, og vi vil aldri bevisst samle inn eller vedlikeholde informasjon om barn under 13 år.