Pensjon fra første krone og første dag

Reglene om pensjon fra første krone og første dag trådte i kraft fra 1. januar 2022. Foretakene må tilpasse sine pensjonsordninger innen 30. juni 2022.

De nye reglene innebærer blant annet et krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Ansatte har rett på medlemskap i pensjonsordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.

Obligatorisk tjenestepensjon omfatter alle arbeidstakere uansett stillingsprosent. Tidligere mulighet til å utelate ansatte med en stillingsprosent under 20 prosent er bortfalt.

Obligatorisk pensjonsopptjening gjelder nå for alle ansatte mellom 13 og 75 år (samme aldersgrenser for pensjonsopptjening som i folketrygden). Tidligere mulighet for å ha en nedre grense på 20 år er fjernet.

Det er ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Les forskrift her ; Les loven her